VodoOTPORAN vs. vodoODBOJAN – šta je šta?

Water-repellent oprema pruža ograničenu zaštitu i najbolja je za blagu kišu, dok water-resistant oprema pruža viši nivo zaštite protiv vlage i pogodna je za širi spektar uslova.